PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO
ZBIGNIEW MAZIJ

58-105 ŚWIDNICA UL. Wróblewskiego 20
TEL/FAX: 74 852 63 21
TEL.KOM: 691 848 840
e-mail: mazij@neostrada.pl
  mazijl@wp.pl